Trefpunt
Linschoten

In woonwijken worden ‘trapveldjes’ vrijwel zonder uitzondering opgenomen in bestemmingsplannen. Onderhoud van deze veldjes is opgenomen in de begroting van gemeentewerken. Hele woonwijken worden om deze speelvelden heen gepland. Hetzelfde geldt voor tennisbanen, voetbalvelden en zwembaden. Zij getuigen van het belang van dergelijke faciliteiten en de hoeveelheid gelden die in sport en spel omgaan. Media- aandacht op dit gebied nog buiten beschouwing gelaten.

Welke plek heeft ‘muziek’ in onze samenleving? Sport, spel, muziek, zang en dans dragen bij aan een gezonde samenleving. Dat is een algemeen geaccepteerd gegeven. Het is een vast onderdeel van het onderwijs. Zelfs in het voortgezet onderwijs heeft het vak muziek een vaste plek binnen het lesprogramma. Algemeen Muzikaal Vormende opleidingen worden veelal met gemeenschapsgelden gesubsidieerd. Media tonen ons dagelijks op verschillende manieren muzikaal talent. Allemaal illustraties van het belang dat wij als samenleving hechten aan deze vorm van ontwikkeling.

Waar zijn de ‘trapveldjes’ voor deze categorie mensen? Gezien het aantal decibellen dat vrijkomt bij het beoefenen van zang en muziek lijkt het haast onwaarschijnlijk dat muzikaal talent zich naar behoren kan ontwikkelen in een doorsnee woonwijk.

Er bestaat dus behoefte aan plekken waar ongehinderd en vooral ook zonder te hinderen zang en/of muziek kan worden beoefend. Stichting Trefpunt ‘83 stelt zich tot doel een onderkomen te bieden aan mensen die zich – ongeacht leeftijd – muzikaal willen ontwikkelen of willen getuigen van hun kunnen op dit gebied. Ook kan het een open podium zijn voor optredens van beginnende muzikale talenten.

De ruimte die Stichting Trefpunt ’83 biedt, is geschikt voor al deze activiteiten. De akoestiek kan in elke gewenste vorm aangepast worden. Kortom, het Trefpunt is een multifunctionele ruimte, waar plek is voor tal van (sociale) muzikale activiteiten en belevenissen.

Stichting Trefpunt ’83 heeft een vrijstaand pand in beheer. Dit pand, dat eigendom is van de Stichting, is volledig geluidsdicht geïsoleerd en bevindt zich op een centrale locatie in Nederland binnen de Linschotense woongemeenschap. Gratis parkeerruimte is in de directe omgeving in voldoende mate aanwezig. Linschoten is bereikbaar via het openbaar vervoer tussen Montfoort, Utrecht, Nieuwegein en Woerden.

Het pand is recentelijk gerenoveerd en aangepast aan de doelen zoals eerder zijn genoemd.

Twee, qua afmeting verschillende, geluidsdichte ruimten zijn ingericht met aanpasbare materialen om akoestisch een verantwoorde verscheidenheid aan mogelijkheden te bieden aan zowel individuele alsook aan groepen muzikanten en vocalisten van diverse aard. Een zang- en geluidsinstallatie heeft naast verlichting een belangrijke rol bij de invulling van het geheel gekregen.

Tevens zijn er voor gebruikers diverse voorzieningen in het pand zoals een keuken/bar en zitgelegenheid. Het pand is geheel rolstoelvriendelijk en voldoet aan alle hedendaagse veiligheidsnormen.

Bestuur en exploitatie van dit Muzikale Trefpunt ligt in handen van een kleine groep gemotiveerde vrijwilligers. De kennis en ervaring van deze groep moet garant staan voor een beheersbare onderneming.

In eerste instantie bestaat er behoefte om bij te dragen aan de instandhouding van het culturele erfgoed van Linschoten - in de vorm van het Trefpunt en de dorpsfanfare.

Het permanent huisvesten van Dorpsfanfare Linfano, door de jaren heen door de gemeenschap via donaties en subsidies gesticht en in stand gehouden, zal ertoe bijdragen beide doelen te dienen.