Trefpunt
Linschoten

Het Trefpunt is in 1983 als jeugdhonk begonnen en bood een plaats voor de plaatselijjke jeugd die er destijds naar hartelust muziek kon draaien zonder overlast te veroorzaken. Het klonk ideaal maar de schoorsteen rookt nu eenmaal niet op gezelligheid. Er moest steeds veel geld bij.

In 2000 besloot de gemeenteraad alleen nog geld en energie in de ‘Nooduitgang’ te Montfoort te steken. De toenmalige wethouder, zag kans om in januari 2001, de Rijksbijdrage ‘stimulering kinderopvang’  van fl.945.518,-- te innen en paste voor fl.165.000 het Trefpunt zo aan (Biertaps eruit, tuin betegeld, en afsluitbare hekken er omheen) dat de naschoolse opvang er zich kon vestigen in afwachting van een permanente huisvesting.

Een deel van het pand (de vroegere bestuurders ruimte) werd door huurder Linfano op eigen kosten geluidsdicht gemaakt zodat er tegelijkertijd muzieklessen plaats konden vinden in het pand. Sinds jaar en dag wordt de locatie namelijk ook gebruikt voor haar sectie melodieus slagwerk.

Nadat de kinderopvang integreerde in de Brede Vaart, heeft het Trefpunt-bestuur de rechtsvorm ‘Vereniging’ bij het gerechtshof, om laten zetten in die van ‘Stichting’ teneinde het pand ‘koste wat het kost’ veilig te stellen voor Linschoten en het weer te gaan gebruiken waarvoor het ooit was ontworpen.

Alles wat je binnen doet, kun je buiten het gebouw niet horen, dat was de opdracht voor architect Han Raven destijds. Muziek maken kun je in het gebouw zonder dat er iemand hinder van ondervindt.

Iedereen kent de slogan inmiddels ‘elk kind heeft recht op een eigen muziekinstrument’ minister Plassterk en het fonds van Koningin Maxima hebben er miljoenen voor vrijgemaakt in de afgelopen jaren. Het Trefpunt-bestuur is er dus zeer trots op dat zij de Linschotense bevolking ook zo een onderkomen kan bieden waar je ongestoord en zonder te storen muziek kan maken en beleven. Zoals je ook kunt tennissen, voetballen of polsstokspringen in onze unieke leefgemeenschap.

Waar voldoende accommodatie is, is rondhangen niet meer nodig, tenzij je er bewust voor kiest.

In de loop der jaren huisvesten we de uniformen en de grote instrumenten van de dorpsfanfare. Dat is tenslotte het cultuurerfgoed van de Linschotense leefgemeenschap. 

Zo ook hebben diverse muziekgroepen en Muziekleraren hun plek gevonden in het gebouw.

Na 30 jaar was het gebouw versleten, een lekkend dak werd vervangen uit de reserves die waren opgebouwd tijdens het huisvesten van de naschoolse opvang. Ook bleek de riolering en het hele verwarmings- en ventilatie systeem aan vervanging toe. Een renovatie kon niet langer uitblijven.

Na het zorgvuldig inwinnen van adviezen werden plannen gemaakt voor de renovatie. Om de plannen te kunnen uitvoeren was veel geld nodig dat helaas niet voor handen was.

Maar wat een ‘bof’, de plaatselijke muziekverenigingen kregen van de gemeente het aanbod om een muziektent te ontwerpen voor de dorpskernen. Middels een gewonnen prijs stelde de gemeente hiervoor €50.000 per stadskern beschikbaar.

Omdat er voor het Trefpunt, sinds jaar en dag concertjes werden gehouden, werd voorgesteld aan de gemeente het bedrag te integreren in de renovatie van het Trefpunt. Tegelijkertijd zou een deportabele terrasoverkapping wellicht voorzien in de behoefte van een ‘muziektent’ in het centrum van ons dorp.

DUURZAAMHEID bleek het thema van de NISSAN competitie.

Onze architect ontwierp een schitterend plan, ‘Duurzaam Muzikaal Laadstation’ waarin ook de laadpunten voor de Elektrische auto’s werden opgenomen. Zo kwam het dat de verantwoordelijke wethouder met zijn medewerker, eind september bij NISSAN Europa te Amsterdam een prestigieus plan kon presenteren dat op kosten van Stichting Trefpunt ontworpen was.

Ondertussen ligt de renovatie al weer enkele jaren achter ons en hebben diverse muziekgroepen hun thuis gevonden in het Trefpunt. Ook worden er buiten de zomervakantie op elke eerste maandag van de maand films vertoond. Verder wordt de zaal regelmatig verhuurd aan personen uit Linschoten en omgeving voor het houden van een feestje, vergadering of ondersoortige bijeenkomsten,


                                                                                      Bestuur Stichting Trefpunt '83