Trefpunt
Linschoten

 1. Geen exploitatie door horecabedrijven.
 2. Uitsluitend gebruik voor het houden van besloten bijeenkomsten.
 3. Toegebrachte schade aan het gebouw en de inventaris dient direct gemeld te worden bij de beheerder van het Trefpunt.
 4. Toegebrachte schade moet te allen tijde door de huurder vergoed worden. Bij nalatigheid laat het Trefpunt de schade herstellen en brengt deze kosten in rekening bij de huurder.
 5. Gewenste wijzigingen en aanpassingen aan de inrichting van het gebouw moeten altijd schriftelijk aangegeven worden. Na schriftelijke toestemming van het bestuur kunnen de wijzigingen uitgevoerd worden.
 6. Er mag niet gespijkerd, geschroefd, geboord of op andere wijze beschadigingen worden aangebracht aan wanden, vloeren en plafond. Anders dan na overleg en met toestemming van de beheerder.
 7. Er mag niets met (dubbelzijdig-)plakband aan de muren of balken bevestigd worden.
 8. Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.
 9. Ter voorkoming van geluidsoverlast dienen tijdens het gebruik ramen en deuren gesloten te blijven.
 10. Na elke activiteit dient de accommodatie netjes en bezemschoon achtergelaten te worden.
 11. De inventaris dient indien verplaatst teruggezet te worden.
 12. De huurder dient eigen meegebrachte inboedel te verzekeren. Stichting Trefpunt '83 is niet verantwoordelijk voor schade aan, vermissing of diefstal van spullen van de huurder.
 13. De huurder moet er voor zorg dragen dat er geen onnodig energie en/of waterverbuik plaatsvindt. Bij constatering van buitensporig energie- en/of watergebruik, worden extra kosten in rekening gebracht.
 14. Er mag één vuilniszak van 60 liter met restafval worden achtergelaten. Al het overig afval dient door huurder zelf te worden meegenomen.